לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

לוח תעריפים

לוח תעריפים

לוח תעריפים

צרכנים יקרים,

נוכח שאלות רבות המתקבלות בנושא נבקש להבהיר:

התעריפים בגין שירותי מים וביוב המסופקים על ידי מי רמת-גן נקבעים בידי מועצת רשות המים הממשלתית, והינם אחידים בכל הארץ.


כל יחידת דיור זכאית לכמות מוכרת של 7 מ"ק לחודשיים, בתעריף נמוך של 6.5462 ש"ח (נכון ליוני 2017), עבור כל נפש המתגוררת דרך קבע ביחידת הדיור ואשר לגביה נמסר דיווח לתאגיד. 

יחידת דיור בה מתגוררת נפש אחת, זכאית ל-14 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך.

כל כמות מים נוספת שנצרכה מעבר לכמות המוכרת, תחויב בתעריף של 12.327 ש"ח למ"ק (נכון ליולי2017).


למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר של רשות המים בכתובת: www.water.gov.il

מתאריך תעריף נמוך (₪ למ"ק, כולל מע"מ) תעריף גבוה (₪ למ"ק, כולל מע"מ)
01.06.17 6.5462 12.327
01.01.17 7.659 12.327
01.07.16 7.659 12.327
01.01.16 7.676 12.355