לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד

מר צחי זליכה – יו"ר דירקטוריון

רו"ח, רונן אפשטיין – מנכ"ל החברה

אינג' דימה מורנסקי  - מ"מ מהנדס ראשי

רו"ח, ניר יהושע - סמנכ"ל כספים

גב' רויה גבהריאן - מנהלת צרכנות מים

גב' רבקה גולן - מנהלת שירות לקוחות וגבייה

גב' עידית שחם – חברת דירקטוריון

גב' דבורה חסיד – חברת דירקטוריון

מר אלדד פדהצור – חבר דירקטוריון

מר שאול לניאדו – חבר דירקטוריון

גב' שרון גוילי – חברת דירקטוריון

מר דוד מזרחי – חבר דירקטוריון