חוזרי מנהל רשות המים

חוזרי מנהל רשות המים

חוזרי מנהל רשות המים

רשות המים הממשלתית מעדכנת מפעם לפעם את תושבי ישראל בנושאים הקשורים למשק המים ואספקתו.
עדכונים וחוזרים של רשות המים ניתן למצוא באתר רשות המים.

למעבר לחוזרי הממונה על התאגידים לחץ כאן.