לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

מי רמת גן

תאגיד המים והביוב של רמת-גן

תאגיד מי רמת-גן הוקם ב1 ביולי 2012 על מנת לספק לתושבי העיר שירותי ביוב ומים באיכות הגבוהה ביותר.

מי רמת גן

חדשות ועדכונים


הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת הטבה בתעריפי המים.

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 2 באפריל 2012, ספקי המים יתנו הטבה, על ידי מתן כמות מים נוספת על הכמות המוכרת לאותה נפש ביחידת דיור של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף מוזל, דהיינו כמות מוכרת.

27 נוב 2012